Begagnat till ett bra pris
När IT Auktion AB startade sin verksamhet på 90-talet så var de först i Europa med att erbjuda IT-auktioner. I dag består kunderna av både privatpersoner och företag som vill köpa begagnade funktioner till bra priser.
Utvecklingen inom data och IT går med en rasande takt och en dator är omodern i samma stund som den når marknaden. För de privatpersoner och företag som anser att de inte behöver allra mest sofistikerade datorerna på marknaden så finns det alternativ. De datorer som IT Auktioner AB säljer har kanske 1- 4 år på nacken, men å andra sidan får man mycket funktion för ett mycket intressant pris. Priset för en bättre begagnad hårdvara ligger på mellan 1 000 till 8 000 kronor.
Du har två auktioner att välja mellan, IT-Auktion Bromma, där du kan se och titta på auktionsgodset, och IT-Auktion Internet för dig som kan mer om datorer.
– Våra kunder finns över hela Sverige. Internet har gjort att man kan arbeta rikstäckande även om man är ett mindre företag beläget i Stockholm, säger Gunnar Wilson.
Man arbetar inte med programvara, utan enbart hårdvara. Produkterna köps in uteslutande från företag och sorteras noga innan försäljning. Det som inte går att använda skickas vidare till olika återvinnings företag där elektronikskrotet tas om hand på ett miljövänligt sätt.

En marknad på tillväxt
Gunnar Wilson har själv ett förflutet inom databranschen och känner till företagens behov av att ständigt uppgradera sin datautrustning. Marknaden gällande begagnade men fungerande datautrustningar har mognat betydligt de senaste åren och befinner sig nu på stark tillväxt. Samma sak gäller för auktioner på nätet, en försäljningsmodell som Gunnar Wilson ser många fördelar med.
– Du bestämmer själv hur högt bud du vill lägga på en produkt och sedan kan du följa budgivningen på nätet. Du har även möjlighet att länka dig vidare och få de olika funktionerna på produkterna beskrivna. I vårt stora produktsortiment finner de flesta någonting som de behöver, menar Gunnar.

IT Auktion AB

Bransch:
Data

Telefon: 08-982570
Fax: 08-982580

Hemsida:
www.it-auktion.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN